Skip to content

Wat mij opvalt, bezighoudt en raakt…

Klimaatmars Amsterdam

De urgentie en het momentum is er! Zo’n 40.000 deelnemers hekelden de traagheid van de politiek en  riepen op tot meer maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen naar beneden te brengen en zo de opwarming van de aarde zoveel mogelijk te beperken.


Meer actueel

De lente-equinox

Het moment in het voorjaar waarop dag en nacht even lang zijn. Het licht krijgt vanaf nu de overhand en zal voor groei en bloei zorgen. Het vroege voorjaar laat zich al ontdekken!

NK tegelswippen

Voor meer groen en biodiversiteit en tegen hittestress en wateroverlast