Skip to content

Wat mij opvalt, bezighoudt en raakt…

Ssst 🤫 je bent op kraamvisite!

“In het voorjaar zijn mensen op kraamvisite in de natuur, waar nieuwe planten ontkiemen en dieren paren, broeden en zogen”, zeggen Staatsbosbeheer, de Landschappen, Natuurmonumenten en provinciale natuurorganisaties. Ze hangen deze week borden en spandoeken op om bezoekers te herinneren aan het broedseizoen. Dat duurt tot 15 juli.  Wandelaars en fietsers wordt met nadruk gevraagd om de komende maanden de rust te bewaren in de natuur.

Ouder bericht
Nieuwer bericht

Meer actueel

De lente-equinox

Het moment in het voorjaar waarop dag en nacht even lang zijn. Het licht krijgt vanaf nu de overhand en zal voor groei en bloei zorgen. Het vroege voorjaar laat zich al ontdekken!

NK tegelswippen

Voor meer groen en biodiversiteit en tegen hittestress en wateroverlast