Skip to content

Wat mij opvalt, bezighoudt en raakt…

Start klimaattop in Glasgow

Van 31 oktober tot en met 12 november. De conferentie wordt gezien als de belangrijkste sinds 2015, toen het Klimaatakkoord van Parijs werd gesloten. De 1,5 graden levend houden is de inzet.

Ouder bericht
Nieuwer bericht

Meer actueel

De lente-equinox

Het moment in het voorjaar waarop dag en nacht even lang zijn. Het licht krijgt vanaf nu de overhand en zal voor groei en bloei zorgen. Het vroege voorjaar laat zich al ontdekken!

NK tegelswippen

Voor meer groen en biodiversiteit en tegen hittestress en wateroverlast