Skip to content

Inspiratie

Biofilie

Biofilie (Biophillia in het Engels) betekent letterlijk “liefde voor het Leven”.

Bioloog Edward O. Wilson lanceerde in 1984 de idee dat mensen van nature de neiging hebben een verbinding aan te gaan met de natuur en met andere levensvormen. Hij noemde dit de “biofilie-hypothese”, een natuurlijke behoefte aan andere levensvormen.

In de afgelopen decennia is door wetenschappelijk onderzoek deze theorie en het gunstige effect ervan op de mens gestaafd.

Sinds het bestaan van de mensheid speelt de natuur een oneindig belangrijke rol. We reageren automatisch en instinctief op de natuurlijke omgeving. De verstedelijking en het feit dat we vooral binnenshuis blijven of werken, zorgt ervoor dat die natuurlijke behoefte onvoldoende vervuld kan worden. Dit maakt mensen letterlijk ziek.

Zelfs een omgevingsontwerp geïnspireerd op de natuur blijkt een gunstig effect te hebben op onze gezondheid.
Bij Biophilic Design worden woon- of werkomgevingen ontworpen vanuit de affiniteit die mensen hebben met natuur. Dit resulteert in een omgeving waarin we ons prettig voelen en die bijdraagt aan ons welzijn en onze gezondheid. Zo is wetenschappelijk aangetoond dat Biophilic Design kan bijdragen aan bijvoorbeeld een verlaagde bloeddruk en hartslag, het reduceren van stress, maar ook bijdraagt aan meer creativiteit, verhoogd welzijn en geluksgevoelens.

Natuurinclusief bouwen is ook in opkomst. Gelukkig maar. Want de mens is nu eenmaal onderdeel van dat grotere geheel. Niet alleen bouwen voor de mens, maar tegelijkertijd ook ruimte bieden voor planten en dieren, daar draait het om bij natuurinclusief bouwen. Groene daken zijn daar een voorbeeld van, maar ook het ophangen of inbouwen van nestkasten voor vogels en verblijfruimtes voor vleermuizen. Natuurinclusieve gebouwen kunnen alle vormen aannemen. Er zijn voorbeelden van woontorens die tot tientallen meters hoog nog beplanting, en zelfs bomen, tegen en op het gebouw hebben groeien.

Ons omringen met natuur, of dat nu in onze directe woon- of werkomgeving is of simpelweg het vertoeven in en ons verbinden met de natuur om ons heen, is dus een heel organisch en gezond idee!

Spiritualiteit en Humaniora 

Ik ben een bezield mens. Ik weet waar ik voor sta en wat mijn innerlijk houvast is, wat mijn wortels zijn.